Nyheter

 KALENDER 2018

Vi ønsker å lage en flott Boston kalender for 2018. Da trenger vi hjelp av alle dere der ute.
Send inn bilder av deres BT, så plukker vi ut 12 stk som kommer i kalenderen.
Sendes til nintheo@online.no innen 1 desember 2017.
Ønsker mange bilder vi kan velge mellom.

Hilsen oss i styret

_____________________________________________________

TIL ALLE OPPDRETTERE

Vi har fått tilbakemeldinger om at en del av oppdretterne på oppdrettersiden ikke er oppdatert og har, så langt vi har kunnet, rettet på dette.
Siden vi ikke kan ha den fulle oversikten over aktive oppdrettere, adresser, telefonnr, hjemmesider osv til en hver tid, vil vi be alle oppdrettere selv sjekke om vi har riktige opplysninger og linker, og gi oss beskjed om evt endringer.
Er du oppdretter av Boston Terrier og medlem i NBTK, og vil stå på listen, må du gjerne sende oppdretternavn og kontaktinformasjon til webmaster@bostonterrierklubben.no så legger vi det til.

Mvh Laila Stava Rasmussen
Webmaster

_____________________________________________________

VIKTIG MELDING TIL ALLE MEDLEMMER!

I dag har vi sendt ut denne mailen til samtlige medlemmer av klubben.

Kan de som ikke har fått den gå inn på NKK sine sider og sjekke at mailadressen er riktig.

 

Hei alle medlemmer av Norsk Boston Terrier Klubb

På årsmøtet 2017 ble det enighet om å sende ut en del opplysninger og informasjon om hva vi i styret jobber med til alle medlemmer.

Den enkleste måten å gjøre dette på er å bruke e-post.

Alle registrerer sin e-post når de melder seg inn i NKK og raseklubben. Vi ønsker med denne mailen å finne ut hvor mange som har riktig mail registrert i NKK. Det er derfor flott om dere bekrefter til oss (ved å trykke «svar» på denne mailen) at det er ok at vi sender dere informasjon via e-post.

Som mange av dere sikkert har fått med dere, har det vært en del diskusjoner om kortskalleproblematikken i media det siste året. Vi ønsker i den forbindelse å sette i gang en helseundersøkelse for Boston terrier i samarbeid med Frode Lingaaas på veterinærhøyskolen. Dette for å prøve å kartlegge problemene som rasen vår kan ha.

Denne testen koster 15 000,-, men vi som var på Årsmøtet var enige om at dette er noe som må gjøres, selv om det ikke står i budsjettet. Det vil komme mer informasjon om helseundersøkelsen og arbeidsgruppen som skal jobbe med dette på ett senere tidspunkt.

Hilsen Nina Alexandersen Theodorsen

Leder i Norsk Boston Terrier Klubb

 _____________________________________________________

Ny styresammensetning

Etter årsmøtet i går, 04.02.2017, er styret noe endret.
Ny styresammensetning ser du her.Referat1Referat2

___________________________________________________________________________