Arkiv

ARKIV

Her ligger diverse saker og meldinger som tidligere har blitt publisert på hjemmesidens forside.

_____________________________________________________

Publisert i 2017

_____________________________________________________

HUSK!

SISTE FRIST for innsending av utstillingsresultater til Mestvinnerlisten 2017!

Siste frist er 31.12.2017, og reglene finner du her.

_____________________________________________________

KALENDER 2018

Vi ønsker å lage en flott Boston kalender for 2018. Da trenger vi hjelp av alle dere der ute.
Send inn bilder av deres BT, så plukker vi ut 12 stk som kommer i kalenderen.
Sendes til nintheo@online.no innen 1 desember 2017.
Ønsker mange bilder vi kan velge mellom.

Hilsen oss i styret

_____________________________________________________

TIL ALLE OPPDRETTERE

Vi har fått tilbakemeldinger om at en del av oppdretterne på oppdrettersiden ikke er oppdatert og har, så langt vi har kunnet, rettet på dette.
Siden vi ikke kan ha den fulle oversikten over aktive oppdrettere, adresser, telefonnr, hjemmesider osv til en hver tid, vil vi be alle oppdrettere selv sjekke om vi har riktige opplysninger og linker, og gi oss beskjed om evt endringer.
Er du oppdretter av Boston Terrier og medlem i NBTK, og vil stå på listen, må du gjerne sende oppdretternavn og kontaktinformasjon til webmaster@bostonterrierklubben.no så legger vi det til.

Mvh Webmaster

_____________________________________________________ 

VIKTIG MELDING TIL ALLE MEDLEMMER!

I dag har vi sendt ut denne mailen til samtlige medlemmer av klubben.

Kan de som ikke har fått den gå inn på NKK sine sider og sjekke at mailadressen er riktig.

_____________________________________________________

Hei alle medlemmer av Norsk Boston Terrier Klubb

På årsmøtet 2017 ble det enighet om å sende ut en del opplysninger og informasjon om hva vi i styret jobber med til alle medlemmer.

Den enkleste måten å gjøre dette på er å bruke e-post.

Alle registrerer sin e-post når de melder seg inn i NKK og raseklubben. Vi ønsker med denne mailen å finne ut hvor mange som har riktig mail registrert i NKK. Det er derfor flott om dere bekrefter til oss (ved å trykke «svar» på denne mailen) at det er ok at vi sender dere informasjon via e-post.

Som mange av dere sikkert har fått med dere, har det vært en del diskusjoner om kortskalleproblematikken i media det siste året. Vi ønsker i den forbindelse å sette i gang en helseundersøkelse for Boston terrier i samarbeid med Frode Lingaaas på veterinærhøyskolen. Dette for å prøve å kartlegge problemene som rasen vår kan ha.

Denne testen koster 15 000,-, men vi som var på Årsmøtet var enige om at dette er noe som må gjøres, selv om det ikke står i budsjettet. Det vil komme mer informasjon om helseundersøkelsen og arbeidsgruppen som skal jobbe med dette på ett senere tidspunkt.

Hilsen Nina Alexandersen Theodorsen

Leder i Norsk Boston Terrier Klubb

 _____________________________________________________

Ny styresammensetning

Etter årsmøtet i går, 04.02.2017, er styret noe endret.
Ny styresammensetning ser du her.Referat1Referat2

___________________________________________________________________________

Mestvinnendelisten for 2016 er publisert her

Gratulerer til alle som kom med.

Husk å sende bilder til webmaster@bostonterrierklubben.no

___________________________________________________________________________

Publisert i 2016 

_____________________________________________________

MESTVINNENDE VALP 2016

Hei alle sammen!

Det er på tide å sende inn resultatene fra årets utstillinger til mestvinnende valp 2016.

resultatene sendes til webmaster@bostonterrierklubben.no

ABSOLUTT SISTE FRIST ER  31.12 2016

Reglene for deltagelse og utregning av poeng ligger her.
De som har sendt inn til mailen nintheo@online.no, bør sende inn igjen da den mailen har litt problemer.

___________________________________________________________________________

ÅRSMØTE 2017

Her kommer informasjon om årsmøtet vårt 4 februar 2017.

Det kom inn noen små feil i innkallelsen, men her er den riktige versjonen

NORSK BOSTON TERRIER KLUBB

INNKALLER TIL ÅRSMØTE

Årsmøtet avholdes på Scandic Oslo Airport

Ravinevegen 25, 2060 Gardermoen

Lørdag 4. februar 2017 kl 1200

 

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkallelsen
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av
  1. Dirigent
  2. Referent
  3. To stk protokollunderskrivere
  4. Tellekorps
 1. Årsberetning 2016
 2. Årsregnskap 2016 og Budsjett 2017
 3. Handlingsplan 2017
 4. Innkomne forslag
 1. Valg av
  1. Leder 2 år
  2. 2 stk styremedlem 2 år
  3. 2 stk varamedlem 1 år
  4. 1 Revisor 1 år
  5. 1 Vararevisor 1 år
  6. 1 medlem av valgkomiteen 2 år
  7. 1 varamedlem valgkomiteen 1 år

Saker / forslag som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende innen 31.12.2016

Sendes skriftlig til

 Nina Theodorsen, Arne Beckers gate 46a 3188 Horten eller på mail nintheo@online.no

Forslag til styrekandidater sendes Valgkomiteen innen 31.12.2016 v/

 Marian Hansen, Slettebakkvegen 17, 2114 Disenå mail webmaster@eye4art.no

Medlemmer / familiemedlemmer i NBTK som har betalt kontingenten er stemmeberettiget på Årsmøtet.

Velkommen til Årsmøtet!

 

___________________________________________________________________________

KALENDEREN 2017

Hvis noen ønsker Bostonkalenderen 2017 så ta kontakt med Nina Theodorsen

mail: nintheo@online.no

SMS 97782783

Mange flotte bilder av være kjære Boston

kr 100,- inkl. portokalender 2017

 

___________________________________________________________________________

 Boston Nytt nr 2 2016

Vi vil minne om at fristen til årets julenummer er allerede 01.11.2016.

Vi ønsker oss mer stoff til bladet, så send gjerne inn dersom du har resultater, eller vil fortelle litt om Bostons som driver med lydighet, rallylydighet, agility, spor, søk, ja, hva som helst som kan være hyggelig for medlemmene å lese om. Har dere tatt bronsemerket, eller kommet lenger opp i klassene? Vi vil høre om det! Også MH og andre mentalitetstester er interessant.

Dyrlegen svarer: Lurer du på noe som har med helse å gjøre? Send det inn og få svar av dyrlegen.

Gratulasjoner: Er det noen som har gode resultater å vise til, i utstilling, hundesport eller annet? Send inn opplysningene du vil ha med og gjerne et bilde, til BN Gratulerer!

Champion: har du en eller flere nye championater på hunden(e), setter vi pris på om du sender inn opplysninger og gjerne et bilde til BN.

Barnas hjørne: Vi oppfordrer alle barn til å sende inn sine hverdagshistorier om boston terriere.

Stafettpinnen er sendt videre til Hanne Trøan, og vi gleder oss til å lese hennes spalte.

JULEANNONSER/HILSENER mottas gjerne!

Vi har fortsatt ledige stillinger som redaktør og redaksjon for Boston Nytt, så om noen har lyst, må du bare ta kontakt!

Alt sendes til redaksjonen@bostonterrierklubben.no

_____________________________________________________________________________

Boston Nytt nr 1 2016

Boston Nytt står for tiden uten fungerende redaktør, og om noen vil melde sin interesse for å lage neste blad, vil vi gjerne høre fra dere.
Boston Nytt nr 1 2016 er sendt til trykk 19.09.2016, og vil ankomme våre medlemmers postkasser om kort tid.
E-postadressen til redaksjonen fungerer igjen som normalt, og vi ber våre medlemmer sende bidrag til neste blad til:

redaksjonen@bostonterrierklubben.no

_____________________________________________________________________________

Kalender 2017

Vi ønsker masse fine bilder til å ha i vår kalender for 2017.
Send de inn på mail til:
nintheo@online.no

Vi må ha bilder i høy oppløsning.
Håper på mange flotte bilder som vi kan velge mellom.


Vennlig hilsen styret NBTK.

_____________________________________________________________________________

Pilotprosjekt

Norsk Boston Terrierklubb har, sammen med bl.a Norsk Mopsklubb og Norsk Bulldogklubb, sagt ja til å bli med i et pilotprosjekt som går ut på å finne en best mulig måte å måle snutelengde ifht skalle. Vi håper at våre medlemmer som har mulighet vil møte opp og hjelpe oss med dette. Les mer i vedlagte dokument.

Oppmøte tirsdag 30.08 i NKKs lokaler
KL 13-15 og 18-20

Mvh styret i NBTK

 Pilotprosjekt

_____________________________________________________________________________

VIKTIG INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER:

NKK ønsker å etablere NORDISKE UTSTILLINGER og et nytt nordisk utstillingschampionat fra og med 2018.
Det skal ikke deles ut CACIB og NORDISK CERT på de samme utstillingene.
NORDISK VINNER er en av utstillingene som skal være nordisk utstilling med nordisk cert ( i motsetning til i dag der den er en internasjonal utstilling med CACIB).
I og med at det vil arrangeres nordiske utstillinger istedenfor en del av de internasjonale utstillinger vi har i norden pr i dag, vil det bli færre muligheter å bli C.I.B (internasjonal champion) i de nordiske landene enn i dag.

NKKs medlemsklubber bes komme med høringsinnspill innen 18. august 2016.
Vi vil veldig gjerne høre hva våre medlemmer tenker om dette. Har du noen innspill, vil vi gjerne høre det. Send mail til: nintheo@online.no

mvh leder Nina Alexandersen Theodorsen

 

NKK la ut følgende informasjon på sin hjemmeside i dag 05.07.2016:

————

Etablering av nordiske utstillinger fra 2018

NKKs hovedstyre sendte nylig ut vedlagte høring vedrørende etablering av nye nordiske utstillinger fra 2018. Etter innstilling fra NKKs særkomite for utstilling er utkastet vedrørende etableringen av Nordiske utstillinger og nytt nordisk utstillingschampionat fra og med 2018, som er utarbeidet i Nordisk Kennelunion (NKU), nå på høring til NKKs medlemsklubber og forbund.

Nordiske cert 

Etablering av nordiske utstillinger vil medføre at det deles ut nordiske cert på disse utstillingene, i tillegg til nasjonalt cert (i Norge «stor-cert»). Nordiske certifikat vil dermed danne grunnlaget for oppnåelse av fremtidig Nordisk Utstillingschampionat.

Ved å etablere egne nordiske utstillinger og tildele nordisk certifikat vil det kunne skapes enda mer attraktive utstillinger i Norden, og medføre økt bruk av nordiske dommere. Avhengig av i hvilket omfang nordiske utstillinger arrangeres i stedet for internasjonale utstillinger vil dette også gi reduserte kostnader for NKK.

Vedtatt i Sverige og Finland

SKKs styre vedtok det nye regelverket og nye utstillingschampionatet den 17. juni. Den finske kennelklubben har også godkjent regelverket og championatet. For mer informasjon vises det til SKKs nettsider og FKKs nettsider.

Av hensyn til videre behandling må endelig vedtak knyttet til eventuell innføring av Nordiske utstillinger fra 2018, besluttes innen utgangen av oktober 2016. NKK har jf. RS vedtaket foreløpig ikke søkt om internasjonale utstillinger for 2018. Internasjonale utstillinger for 2018 må omsøkes til FCI senest innen utgangen av desember 2016.

NKKs hovedstyre har på denne bakgrunn vedtatt at høringsfristen må settes noe kortere enn vanlig. Høringsinnspill bes sendt NKKs administrasjon v/Aktivitetsavdelingen på e-post marianne.njoten@nkk.no senest innen torsdag 18. august 2016.

_____________________________________________________________________________

INFORMASJON OM BOSTON NYTT 1.UTGAVE 2016

Utgivelsen blir utsatt grunnet sykdom og andre uforutsette forhindringer.
Vi regner med at bladet blir utgitt i august.
Ta kontakt med undertegnede dersom du har spørsmål ang dette.
– Nina Alexandersen Theodorsen

_____________________________________________________________________________

INFORMASJON om BOSTON SHOWET

Fredag 03.06.16
Medlemsmøte med tema RAS kl 19.00 Hokksund Camping

Lørdag 04.06.16
Bedømmingen starter kl 10.00
Grilling på utstillingsområdet etter showet

_____________________________________________________________________________

! VIKTIG MELDING ANG BOSTON NYTT !

13.mai 2016: Vi har hatt problemer med mailadressen redaksjonen@bostonterrierklubben.no, så vi har ikke fått mail som skulle til redaksjonen.

Vi håper at alle som har sendt inn resultater, bilder og reportasjer, kan sende dette på nytt til:
nintheo@online.no

_____________________________________________________________________________

Styret i NBTKs informasjon om ny  styresammensetning etter 07.04.2016 kan du lese HER

_____________________________________________________________________________

I forbindelse med bostonspesialen 2016, ønsker NBTK velkommen til medlemsmøte

som i år avholdes på Hokksund Camping fredag 3. juni 2016 kl 19.

Agenda:

* RAS

Det blir servert pizza:)
Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme.
Hilsen Styret i NBTK, ved leder Nina Alexandersen Theodorsen


Annonse NBTK NORSK 2016

_____________________________________________________________________________

 Publisert i 2015

_____________________________________________________

Norsk Boston Terrier Klubbs kalender for 2016 er klar!

Kalender 2016

Bestilles på mail laila@bostonterrier.no
Prisen er kr 60,- pluss frakt kr 30,-

 Tusen takk til alle som har bidratt med bilder til neste års kalender!

_____________________________________________________________________________

Tidligere publisert 

NYHET!!

NKK har godkjent NBTKs søknad om å registrere DNA-tester for Juvenil Katarakt (Early Onset Hereditary Cataract) på DogWeb.

Les mer om hvordan du går frem for å DNA-teste hundene for juvenil katarakt under fanen «helse» i menyen.

NKK_logo

___________________________________________________________________________