Valpeformidler

Valpeformidler:
May Nicolaysen – mainicolaysen@gmail.com
 Send gjerne inn opplysninger om kull som  ventes eller er for salg til valpeformidler.
Publisering av valpekull er forebeholdt medlemmene i Norsk Boston Terrier Klubb.

For å få valpekullet publisert på denne siden, må resultater av foreldrenes øyenlysning samt patellatest foreligge. Dette kan sendes/mailes valpeformidlerne.

Kull der resultatene ikke foreligger, vil ikke kunne bli publisert på websiden til Norsk Boston Terrier Klubb.

Valpekull som kommer ut på siden vil automatisk bli fjernet når valpene har passert 3 månders alder, dersom ikke webmaster har fått annen beskjed fra oppdretter.