Agility

Agility

Agility er en hundesport som passer våre små energifulle Boston Terriere veldig godt. De fleste hundene synes det er moro, og lettlærte og kjappe som de er, har de også reelle vinnermuligheter for de som ønsker å konkurrere med sine Bostons.

Vi vil gjerne høre fra medlemmer som driver med Agility, slik at vi kan skrive litt om det på siden vår.

NKK Meddelte 19.12.2014:

Bortfall av storcert i agility fra 01.01.2015

På RS 2013 ble det vedtatt bortfall av «stor cert» for oppnåelse av Norsk agility championat og Norsk agility hoppchampionat fra og med 1.1.2015.

Kravene til championat er for øvrig som tidligere, og vil bli endret i NKKs Championatregler gjeldende fra 1.1.2015.

Endringen gis ikke med tilbakevirkende kraft. Hunder som eventuelt har 3 «små cert» tatt før 1.1.2015 vil derfor måtte vinne ytterligere ett certifikat for å oppnå championat. Øvrige må vinne resterende certifikat etter reglene gjeldende fra 1.1.2015.

På NKKs agilitykonkurranser vil certifikat deles ut på vanlig måte (dvs. ett cert/reserve cert i agility og ett i hopp).

For mer informasjon og regelverk for agility vises det til NKKs agility-side.