Utstilling


NBTK vil gjøre oppmerksom på at Cert reglene er endret fra 01.01.2015.

Kopiert fra NKKs hjemmeside:

På fjorårets Representantskapsmøte foreslo og vedtok klubbenes representanter at man beholder stort cert, men det skal være mulig for raseklubber å velge dette vekk i sine championatkrav dersom det for rasen(e) er tilleggskrav for oppnåelse av championat. Dessuten ble det vedtatt nye regler for fullcerting.

NKK får mange spørsmål rundt dette, og ønsker å presisere at utstillingsregelverkets punkt 11.13 er avklarende for alle tilfeller. Hunden regnes som fullcertet dersom den ikke kan nyttiggjøre seg av certet.

 Regelen gjelder uansett, som for eksempel:

 – Har man to små cert, og får et stort ett fra samme dommer som tidligere har gitt et lite cert KAN man nyttiggjøre seg av certet og kan dermed ta imot.

 – Har man et lite cert fra dommer Ola Normann, kan man ikke ta imot et lite cert til fra dommer Ola Normann, fordi man IKKE KAN nyttiggjøre seg av denne (jmf championatregler og kravet om at certene må være vunnet for tre forskjellige dommere.)

 For hunder under 2 år gjelder følgende:

1. Har du 2 små cert, kan du få et stort cert før du regnes som fullcertet.

2. Har du ett lite og ett stort, er du fullcertet, kan ikke få et nytt cert før etter fylte 2 år.

3. Har du 2 store cert, er du fullcertet, kan ikke få et nytt cert før etter 2 år.