Avl/oppdrett

Det er pr i dag ingen direkte valpeformidler i klubben.
Men vi anbefaler at du går inn på klubbens hjemmeside: bostonterrierklubben.no meny, velg oppdrettere.
Der står en liste over oppdrettere og hvor de bor i landet. Vi anbefaler å prioritere fra denne siden, da disse følger klubbens avls retnings linjer.
Send mail, fortell om deg selv, livsituasjon, bosituasjon, tidligere erfaring, eller ikke, og hva du kan tilby en valp. Det er stor etterspørsel etter valper.
Det er viktig å undersøke at foreldre dyrene er helse sjekket, da bør resultatene ligge på nkk.no sine sider Dogweb. Det vil alltid være , og det er aktører, som ikke har de hederligste hensikter desverre. Vær oppmerksom!
Styret vil ikke kunne anbefale noen oppdrettere foran en annen. Det er viktig at du som fremtidig valpekjøper gjør dine egne undersøkelser på forhånd.
Vær forsiktig med å betale depositum for en valp du ikke har sett, og til mennesker du ikke har møtt.
Du kan også gå inn på facebook , og bli medlem av siden : boston terrier kjøp og salg.
Klubbens avls retnings linjer, RAS = rasespesifikk avls strategi kan du finne her: https://bostonterrierklubben.no/informasjon/ras/
Sett deg gjerne inn i temaet, og sørg for at oppdretter du velger følger dette.
Bruk god tid , en valp bør være nøye gjennomtenkt , og ikke en impulsiv handling.
Lykke til!
Hilsen Styret i Norsk Boston Terrier Klubb
Publisering av valpekull er forebeholdt medlemmene i Norsk Boston Terrier Klubb.
For å få valpekullet publisert på denne siden, må resultater av foreldrenes øyenlysning samt patellatest foreligge.
Info og dokumentasjon kan mailes til webmaster@bostonterrierklubben.no.Kull der resultatene ikke foreligger, vil ikke kunne bli publisert på websiden til Norsk Boston Terrier Klubb.Valpekull som kommer ut på siden vil automatisk bli fjernet når valpene har passert 3 månders alder, dersom ikke webmaster har fått annen beskjed fra oppdretter.