Avl/oppdrett

  Publisering av valpekull er forebeholdt medlemmene i Norsk Boston Terrier Klubb.For å få valpekullet publisert på denne siden, må resultater av foreldrenes øyenlysning samt patellatest foreligge. Dette kan sendes/mailes webmaster.
Kull der resultatene ikke foreligger, vil ikke kunne bli publisert på websiden til Norsk Boston Terrier Klubb.Valpekull som kommer ut på siden vil automatisk bli fjernet når valpene har passert 3 månders alder, dersom ikke webmaster har fått annen beskjed fra oppdretter.