Helsetester

Patella og DNA test HSF4

I mai 2022 fikk vi endelig gjennomslag i sunnhets utvalget i NKK om avls krav på rasen. Det var 3 gang vi søkte.

Pr 1.1.2023 vil kjent patella status og dna test HSF4 vil måtte sendes inn til NKK og legges ut på Dogweb for å få stamtavle på valper. Dette gjelder da avlsdyr.
Unntak er importert frossen sperm , utenlandske hunder og døde hunder som det er lagret frossen sperm fra. Se vedlegg under fra NKK

Øyelysning – offisiell

Gjøres av øyelyser som sender inn resultatet direkte til nkk.
Det er øyelyser på de fleste NKK-utstillinger og enkelte mindre utstillinger.
Det finnes også en god del øyelysere rundt omkring, og man kan bestille time direkte hos disse.

Patella Luksasjon – offisiell

1) rekvisisjon bestilles på nkk.no – min side – andre rekvisisjoner – velg hund – velg test – velg klinikk – velg veterinær.

2) skriv ut rekvisisjon og ta med til veterinæren du valgte på bestillingen.

3) godkjent veterinær gjør testen og sender inn rekvisisjonen til nkk.

DNA-test for Juvenil Katarakt (Hereditary Cataract HSF4) – offisiell
(Rød tekst er anmerkninger fra nkk)

AHT og Laboklin er godkjent for denne testen, og begge ligger nå underBoston Terrier på NKKs DNA-sider HER.

NB! AHT ble nedlagt under Covid-19 epidemien i 2020

Les nøye de framgangsmåte for riktig testing nedenfor!

AHT: NEDLAGT!

Laboklin: Blodprøve, (Svaberprøve kan brukes, men må bestilles fra Laboklin Norge)

1) DNA-skjema (rekvisisjon) bestilles på nkk.no – min side – andre rekvisisjoner – velg hund – velg test – (klinikk og veterinær kan stå åpen)

Dette MÅ tas med til dyrlegen for underskrift – tas vare på til du får tilsendt resultatet fra Laboklin.

2) Foretrukket prøvemateriale er blod som tas på blodprøveglass tilsatt EDTA (standard for DNA-analyser). Hvis det skulle være umulig å gjennomføre blodprøvetaking (for eksempel små valper, eller behov for sedering for å gjennomføre blodprøvetaking) kan også svaberprøve godtas. Veterinæren må i så fall bestille spesial-svabere til dette formål hos Laboklin Norge. Hvis veterinæren som skal ta prøven har spørsmål angående prøvetaking, innsending og rekvisisjon til Laboklin kan de henvende seg direkte til Laboklins representant i Norge. Kontaktinfo: Laboklin

3) Ta med DNA-skjema (rekvisisjon) fra NKK til veterinæren din, som tar blodprøven på blodprøveglass tilsatt EDTA (standard for DNA-analyser)
Veterinær sender prøven direkte til:
LABOKLIN GmbH
C/O JAN F. ANDERSEN AS
Energiveien 1
NO-3520 Jevnaker

Laboklin Norge videresender prøven til sitt partnerlaboratorium i Slovakia.

NB! IKKE send med DNA-skjema ( tidl.  rekvisisjon) du bestilte fra nkk! Den tar du vare på til du får prøveresultatet fra AHT (evt annet laboratorium på NKKs liste)

Chip må sjekkes ved prøvetaking og veterinæren må fylle ut sin del av NKKs DNA-skjema.

4) når du får testresultatene, sender du dette sammen med det underskrevne DNA-skjemaet (rekvisisjon) fra NKK (beskrevet under punkt 1 og 3).

Prøvesvaret må sendes inn i form av sertifikat, ikke som kopi av mail e.l (av og til gir laboratorier raskt svar pr mail, for seinere å ettersende fullstendig sertifikat). Dersom fullstendig sertifikat kommer pr mail så er dette ok, det er svar i mail-tekst vi ikke godtar (lett å jukse med).

For DNA-tester tatt før sentral registrering hos NKK må man gjøre følgende:

For etterregistrering av resultat av prøver tatt før innføring av sentral registrering, må eier ta ut NKK-skjema og fylle ut sin del, samt få dokumentasjon fra prøvetakende veterinær på at han/hun har tatt og sendt prøven pluss sjekket chip. Dette attesteres i skjemaet på vanlig  måte. For slik etterregistrering av prøver tatt tidligere, vil hvert resultat måtte vurderes individuelt mhp innlegging. De prøvene som ikke oppfyller kvalitetssikringskravene vil ikke bli registrert i DogWeb – men vi prøver så langt vi kan å få så mange som mulig innregistrert.

Ingen prøver foretatt av eier vil bli registrert!