Helsetester

Øyelysning – offisiell

Gjøres av øyelyser som sender inn resultatet til nkk. Det er øyelyser på de fleste NKK-utstillinger og enkelte mindre utstillinger.
Det finnes også en god del øyelysere rundt omkring, og man kan bestille time direkte hos disse.

 

Patella Luksasjon – offisiell

1) rekvisisjon bestilles på nkk.no – min side – andre rekvisisjoner – velg hund – velg test – velg klinikk – velg veterinær

2) skriv ut rekvisisjon og ta med til veterinæren du valgte på bestillingen

3) godkjent veterinær gjør testen og sender inn rekvisisjonen til nkk

 

DNA-test for Juvenil Katarakt – offisiell

1) rekvisisjon bestilles på nkk.no – min side – andre rekvisisjoner – velg hund – velg test – (klinikk og veterinær kan stå åpen)

Dette MÅ tas med til dyrlegen for underskrift – tas vare på til du får tilsendt resultatet fra Animal Health Trust AHT

2) testkit bestilles fra Animal Health Trust i England, som er det laboratoriet som NKK har godkjent for denne testen.

Alle opplysninger må fylles ut ved bestilling av kit, slik at det kommer riktig på sertifikatet

3) ta med rekvisisjon og testkit til veterinæren din, som skriver under på papirene, tar testen, og sender inn testkit og de utfylte papirene til Animal Healt Trust i England.
NB! IKKE send med rekvisisjonen du bestilte fra nkk! Den tar du vare på til du får prøveresultatet fra AHT

Chip må sjekkes ved prøvetaking og veterinæren må fylle ut sin del av NKK-skjemaet.

4) når du får testresultatene, sender du dette sammen med det underskrevne rekvisisjonsskjemaet du fikk fra nkk til adressen som står på denne.

Prøvesvaret må sendes inn i form av sertifikat, ikke som kopi av mail e.l (av og til gir laboratorier raskt svar pr mail, for seinere å ettersende fullstendig sertifikat). Dersom fullstendig sertifikat kommer pr mail så er dette ok, det er svar i mail-tekst vi ikke godtar (lett å jukse med).

 

For DNA-tester tatt før sentral registrering hos NKK må man gjøre følgende:
For etterregistrering av resultat av prøver tatt før innføring av sentral registrering, må eier ta ut NKK-skjema og fylle ut sin del, samt få dokumentasjon fra prøvetakende veterinær på at han/hun har tatt og sendt prøven pluss sjekket chip. Dette kan enten attesteres i skjemaet på vanlig  måte, eller attesteres separat (noen har innhentet dokumentasjon på dette før skjemaet ble tilgjengelig for rasen). For slik etterregistrering av prøver tatt tidligere, vil hvert resultat måtte vurderes individuelt mhp innlegging. De prøvene som ikke oppfyller kvalitetssikringskravene vil ikke bli registrert i DogWeb – men vi prøver så langt vi kan å få så mange som mulig innregistrert.

Ingen prøver foretatt av eier vil bli registrert.