Årsmøtet 2019

Innkalling Årsmøte med dagsorden

Vedlegg 1 Årsberetning For Norsk Boston Terrier Klubb 2018
Vedlegg 2 Årsregnskap 2018 og Budsjett 2019
Vedlegg 3  Innsendt sak fra Ragnhild Kielland
Vedlegg 4 Innsendt sak fra Laila S Rasmussen og Ragnhild Kielland
Vedlegg 5 Innsendt sak fra Rachel Lundquist
Vedlegg 6 Innsendte saker (3) fra Ragnhild Kielland
Vedlegg 7 Innsendt forslag til Valgkomitéen fra Laila Stava Rasmussen
Vedlegg 8 Valgkomitéens innstilling til nytt styre 2019


Innkalling årsmøte 15.2.2019 NBTK

Årsberetning for Norsk Boston Terrier Klubb 2018

Årsregnskap 2018 - Budsjett 2019

Forslag - Flytte dato for årsmøtet

Forslag - Endre Innkallingsmåter i lovene

Dokument1

Forslag - Utregning av mestvinnende - Medlemsskap til valpekjøpere - Godtgjørelser

Forslag til Valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling til nytt styre 2019