Styret

Leder: Janne Seldal Kristiansen
Mail: jerntoppen@gmail.com

Nestleder: Rachel Aimee Lundguist
Mail: rachel.lundquist81@gmail.com

Styremedlem & Kasserer: Tove Gulbrandsen
toveg67@gmail.com

Styremedlem: Tarja Aabø
tarja@lazaras.org

Styremedlem: Stine Kvebek Kristiansen
stinekvebek@hotmail.com

Varamedlem: Cathrina Hell Lykke
kennel.accuro@gmail.com

Varamedlem: Cecilie Keiserås
keiseraasc@gmail.com

Revisor: Camilla Dræge

Valgkomitè

Medlemmer:
Therese Hansen
Maritha Pernille Bull
Tone Aaseth Sween

Vara: Laila Karlsen