Helse

Helse

Kull som skal annonseres gjennom NBTK skal ha foreldre med kjent øyestatus og kneleddsattest.

Avlshanner skal ha kjent øyestatus og kneleddsattest.

PATELLA LUKSASJON

Foreldre til kull som annonseres på NBTKs hjemmeside skal ha kneleddsattest. Vi anbefaler å bruke NKKs kneleddsskjema som kan bestilles under andre rekvisisjoner på DogWeb.

HEMIVERTEBRAE
Vi har fått tillatelse til å benytte Bulldogklubben’s undersøkelse hvor det står utførlig om undersøkelsen
på fransk bulldog og hvordan det opptrer.

Boston terrieren er også nevnt som en rase som kan ha problemet, men forløpig såvidt vi vet ikke er særlig utbredt.

Lurer du på hva Hemivertibra er, så kan du lese mer her.