Boston Nytt

NBTKs blad Boston Nytt kommer ut to ganger pr år.
Bladet har som mål å underholde og glede alle våre medlemmer med informasjon, fortellinger og bilder av våre Bostons.

Vi er glad for alt stoff fra medlemene, og det er ingen ting i veien for at alle medlemene kan være med å bidra til å gjøre bladet bedre enn det er i dag.

Vi trenger bilder av alle BIR og BIM hundene fra NKK utstillingene i Norge, og også CERT, NORDIC CERT og CACIB hundene fra disse utstillingene.

Vi ønsker bilder og informasjon om nye Championer fra inn- og utland.

Andre resultater er også velkommen, så hvis noen driver med hundesport av noe slag, hadde det vært hyggelig å ha med i bladet.

Send bidrag til redaksjonen@bostonterrierklubben.no

Frister for innsending av bidrag: 1 november og 1. mai.