Mestvinnende – krav og utregning

Gjelder fra 01.01.2023

Deltagende 1 2 3 4 5-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 55-60
BIR 1p 2p 3p 4p 10p 12p 14p 16p 18p 20p 22p 24p 26p 28p 30p
BIM 1p 2p 3p 8p 10p 12p 14p 16p 18p 20p 22p 24p 26p 28p
2BTK-2BHK 2p 6p 8p 10p 12p 14p 16p 18p 20p 22p 24p 26p
3BTK-3BHK 4p 6p 8p 10p 12p 14p 16p 18p 20p 22p 24p
4BTK-4BHK 2p 4p 6p 8p 10p 12p 14p 16p 18p 20p 22p
Utregningen fortsetter 2 poeng for hver fjerde hund som er deltagende, som vist i tabell ovenfor.

NB! RESULTATER VALP og VETERAN MÅ SENDES INN TIL WEBMASTER.

Resultater for valp og veteran er uoffisielle, og må derfor sendes inn av eier til webmaster@bostonterrierklubben.no innen 31.12 inneværende år.

Send inn følgende:

  • Stamtavlenavn
  • Eier (må være medlem av klubben fra første gjeldende utstilling)
  • Opplysninger om showet (inntil 5 show i Norge); dato, hundeklubb, sted
  • Premiering
  • Antall deltakende valper/veteraner

Bilder til mestvinnerlistene sendes til webmaster@bostonterrierklubben.no

Tidligere utregnings modell:

Mestvinnende Boston Terrier skal kåres ut fra følgende prioriterte krav :

Høyest poengsum iflg skjemaet vinner.
Hvis to eller flere hunder har samme poengsum blir innbyrdes konkurranse på tellende utstillinger gjeldende.
Hvis to eller flere hunder fortsatt har samme poengsum skal beste resultat på NBTK`s  rasespesial være gjeldende.
Mestvinnerlisten tabell