Informasjon

  • Valpeliste

    VI VIL GJØRE VÅRE OPPDRETTERE OPPMERKSOM PÅ AT ALLE KULL SOM PRESENTERES PÅ VÅR VALPELISTE   –   MÅ FORELDRENES HELSESTATUS FORELIGGE  –  RESULTAT AV ØYELYSNING OG PATELLAUNDERSØKELSE.
  • Innmelding av nye medlemmer via oppdretter. De oppdrettere som betaler medlemsskap i klubben for valpekjøperne sine, betaler kr 125,-  i medlemsavgift for hver valpekjøper de melder inn.
    Oppdrettere kan melde inn valpekjøperene direkte til .
  • På siden OPPDRETTER er det mulig for oppdrettere som er medlem i NBTK å stå listet med kennelnavn og kontakt informasjon.
  • For publisering av valper til MESTVINNENDE siden, er vi avhengig å få tilsendt resultatene på mail. Alle valpe- og veteranresultatene som ønskes medregnet, må være innsendt innen 31. desember. Resultater som blir tilsendt etter denne dato vil ikke bli medregnet. Resultatene sendes til webmaster@bostonterrierklubben.no.

Webpolicy

Norsk Kennel Klub har utviklet en webpolicy, og dens komplette utgave finnes på NKKs hjemmeside. Denne policyen gjelder for alle NKKs klubber, regioner og medlemmer. Spesielt ansvar hviler på tillitsvalgte som klubbenes representanter.

Under følger et sammendrag av policyen, men vi anbefaler alle å lese den i sin helhet på www.nkk.no
I dag er det naturlig å benytte seg av internett som informasjonskanal. Undersøkelser viser at internett er den viktigste kanalen når folk flest søker informasjon om hund og

hunderelaterte aktiviteter. Derfor har nettsider blitt et viktig organ og ansikt utad for oppdrettere og raseklubber som blant andre, Norsk Boston Terrier Klubb.

En rolle som offisiell forvalter av den enkelte rasen, bærer med seg et ansvar for at nettsiden som kommunikasjonskanal fyller den samme, seriøse rollen. Derfor er det viktig at alle er bevisst på hva de skriver og vet hvilket ansvar de har når de legger ut saker på nett.
Privatpersoner og oppdrettere på sin side må være klar over at de også er representanter for sin rase, da folk ofte lett kan klikke seg inn på deres sider.

Det er viktig at nettsider ikke misbrukes, men brukes på en hensiktsmessig og gjennomtenkt måte for å hindre at konflikter oppstår. Konflikter med bakgrunn i innlegg  inettbaserte medier kan gå langt, være tidkrevende og føre til betydelige kostnader for klubben/personer.
Det er viktig å huske på at alt som skrives på sidene er like offentlig og skal være like etterrettelig som om det skulle stått på trykk i en avis. Med andre ord kan det som skrives i et innlegg på internett få store konsekvenser da man står juridisk ansvarlig for utsagnene man legger ut.

En god regel er å bruke god, gammeldags folkeskikk og ikke skrive ting på nettet som kan oppfattes som personlige eller usaklige angrep. Særlig oppmerksom må man være ved omtale av navngitte personer, men samtidig også være oppmerksom på at folkeskikk også gjelder når personen ikke er navngitt. I diskusjoner bør man holde seg til å diskutere sak og ikke personer.

Handlinger som er i strid med denne policyen kan i seg selv ikke føre til disiplinære reaksjoner. Dersom handlingen derimot er i strid med med NKKs lover og/eller annet regelverk, kan det føre til reaksjoner fra klubben og/eller NKK.

Styret i Norsk Boston Terrier Klubb