helsetester

Øyelysning

Gjøres av øyelyser som sender inn resultatet til nkk. Det er øyelyser på de fleste NKK-utstillinger og enkelte mindre utstillinger.

 

Patella Luksasjon, offisiell undersøkelse:

1) rekvisisjon bestilles på nkk.no – min side – andre rekvisisjoner.

2) godkjent veterinær gjør testen og sender inn rekvisisjonen til nkk.

 

DNA-test for Juvenil Katarakt

1) rekvisisjon bestilles på nkk.no – min side – DNA analyser

2) testkit bestilles fra Animal Health Trust i England, som er det laboratoriet som NKK har godkjent for denne testen.

3) ta med rekvisisjon og testkit til veterinæren din, som skriver under på papirene, tar testen, og sender inn til Animal Healt Trust i England. NB! IKKE send rekvisisjonen du bestilte fra nkk! Den tar du vare på til du får prøveresultatet.

4) når du får testresultatene, sender du dette sammen med det underskrevne rekvisisjonsskjemaet du fikk fra nkk til adressen som står på denne.