Mestvinnende – krav og utregning

Mestvinnende Boston Terrier skal kåres ut fra følgende prioriterte krav :

Høyest poengsum iflg skjemaet vinner.
Hvis to eller flere hunder har samme poengsum blir innbyrdes konkurranse på tellende utstillinger gjeldende.
Hvis to eller flere hunder fortsatt har samme poengsum skal beste resultat på NBTK`s  rasespesial være gjeldende.
Mestvinnerlisten tabell

 

NB! RESULTATER VALP og VETERAN MÅ SENDES INN TIL WEBMASTER.

Resultater for valp og veteran er uoffisielle, og må derfor sendes inn av eier til webmaster@bostonterrierklubben.no innen 31.12 inneværende år.

Send inn følgende:

  • Valpens/veteranens stamtavlenavn
  • Eier (må være medlem av klubben fra første gjeldende utstilling)
  • Opplysninger om showet (inntil 5 show i Norge); dato, hundeklubb, sted
  • Premiering
  • Antall deltakende valper/veteraner

Resultater for voksen innhentes fra NKK og trenger ikke sendes inn til klubben.

Bilder til mestvinnerlistene sendes til webmaster@bostonterrierklubben.no