Styret

Leder: Ragnhild Kielland
Mail: sannyasinbostons@gmail.com

Nestleder: Rachel Aimee Lundguist
Mail: rachel.lundquist81@gmail.com

Styremedlem: Janne Seldal Kristiansen
Mail: jerntoppen@gmail.com

Styremedlem & Kasserer: Tove Gulbrandsen
toveg67@gmail.com

Styremedlem: Hilde Marie Munkvold
hildemunkvold@gmail.com

Varamedlem: Cathrina Hell Lykke
kennel.accuro@gmail.com


*Varamedlem:
Stine Kvebek Kristiansen
stinekvebek@hotmail.com

Revisor: Camilla Dræge

Valgkomitè

Medlemmer:
Inger Tronrud
Janne Simonsen
Vibeke Jersin

Vara: Laila Karlsen